Vi gør os stærke til fremtiden

djursBO er et alment boligselskab. Bygget på en fusion mellem Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab.

Fusionen træder officielt i kraft pr. 1. april 2012.

Gennem mere end et år har et sammenlægningsudvalg, med repræsentanter fra begge boligorganisationer arbejdet med sammenlægningen for at sikre det bedste grundlag for djursBOs udvikling.

I hverdagen vil du som beboer ikke mærke det store til, at din boligafdeling nu er en del af djursBO: Ejendomsfunktionæren, huslejen og afdelingsbestyrelsen er den samme, og djursBOs kontorer ligger på de gamle adresser for henholdsvis Ebeltoft Boligselskab og Boligforeningen Djursland (Hornslet).

Ved at gå sammen i djursBO har de to boligorganisationer fået mulighed for at yde en bedre service, effektivisere administrationen og samtidig være en attraktiv arbejdsplads. I forhold til omgivelserne kommer vi også til at tale med en 'større' stemme. Vi vil få en større gennemslagskraft i forhold til Syddjurs Kommune samt overfor leverandører og andre samarbejdspartnere.

djursBO/     E-mail: mail@djursbo.dk
Adr. Rosenvang 17, 8543 Hornslet     Tlf. 70 27 06 10     &     Adr. Skanseparken 71, 8400 Ebeltoft     Tlf. 70 27 06 10